ELENA Финансиране
инвестиционни субсидии

подпомагаме организации да структурират инвестиционен проект и да получат достъп до финансиране от Европейската инвестиционна банка Поискайте разговор за запознанство
Област на фокус

Енергийна ефективност
и резиденции

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
област на фокус

Градски транспорт
и мобилност

Повече информация
Въведение

Подкрепа на организации в Европа за финансиране на големи устойчиви инвестиции

Bax & Company е консултантска компания, която помага на публични и частни организации в Европа да получат безвъзмездни средства по програмата ELENA.

Защо да кандидатствате в ELENA ?

ELENA предоставя безвъзмездни средства на публични и частни организации за валидиране и разгръщане на големи проекти за устойчиви инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия, насочени към сгради и иновативен градски транспорт.

Направете инвестициите рентабилни

Безвъзмездните средства по програмата ELENA имат за цел да улеснят финансирането и да помогнат за преодоляване на съществуващите инвестиционни пречки

Получете достъп до експертни знания

Програмата ELENA ускорява инвестициите, като повишава нивото на местния опит и експертиза. Безвъзмездните средства финансират вътрешен проект екип и външен експертен опит.

  • Защо да кандидатствате в ELENA ?
  • Направете инвестициите рентабилни
  • Получете достъп до експертни знания
области на внимание

Какви видове инвестиции са допустими по ELENA?

Нашата стойност

Водеща консултантска дейност по отношение на безвъзмездните средства по програмата ELENA

С процент на успеваемост 100% при предишните ни приложения, ние ръководим и координираме приложенията ELENA. 

1

Диагностика на инвестициите

Организираме първо обаждане, за да разберем естеството на вашата инвестиция и нейния матуритет; след това оценяваме нейната допустимост за ЕИБ.
2

Структуриране на инвестицията

С опит в областта на големите инвестиции в проекти за енергия и мобилност, ние подпомагаме финансирането, планирането, проучванията и други дейности.
3

Заявление за ELENA

Работим в тясно сътрудничество с нашите клиентски организации, за да ръководим и осигуряваме безвъзмездни средства за финансиране на проекти за устойчивост.

Нашата работа в цифри

0 M€
отключена инвестиция
0 M€
обща стойност на безвъзмездните средства
0 %
успеваемост
Финансов директор на Parteon, корпорация за социални жилища в Нидерландия
Разговаряхме с Юрген де Руйтер за това как финансирането от ELENA е подпомогнало енергийно ефективното обновяване и строителство на сградите. "Благодарение на финансирането от ELENA досега успяхме да постигнем много положителни резултати (...) Новопостроените ни къщи имат коефициент на енергийна ефективност (EPC) под 0,2"

Юрген де Рютер

Финансов директор на Parteon, корпорация за социални жилища в Нидерландия
Нашата работа

Нашите предишни приложения на ELENA

Защо да работите с Bax & Company ?

Ние сме водеща консултантска компания в областта на координирането на големи инвестиции в енергийни системи и системи за мобилност.

Поискайте разговор за запознанство

Ще се радваме да организираме среща с вашата организация, за да обсъдим как програмата ELENA може да подпомогне дейността ви.