Мащабни ремонти с нулева консумация на енергия

Създаване на звено за изпълнение на проекта, което ще извърши обновяването на поне 1400 жилища в провинция Утрехт.

За проекта

Инвестиционната програма е свързана с обновяването на най-малко 1400 жилища (70 жилищни кооперации), разположени в провинция Утрехт, така че да могат да постигнат стандартите за нулево потребление на енергия (Nul-op-de Meter или NOM) или стандартите за почти нулево потребление на енергия (NOM ready), ако не може да се извърши модернизация до стандарта за нулево потребление на енергия. По този начин се очаква след обновяването на сградата да бъде постигнат коефициент на енергийна ефективност между 0,0 и 0,4 според холандската класификация на енергийните характеристики на сградата.

Дейностите, финансирани от ELENA, ще подпомогнат разработването на проектната документация, необходимите технически проучвания, както и подготовката и развитието на тръжните процедури за изпълнение на енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради. ELENA ще подкрепи следните дейности:

- Повишаване на осведомеността;

- Бързо сканиране;

- Дълбоко сканиране;

- Процес на провеждане на търгове;

- Последващ мониторинг

Услуги

  • Подкрепа за създаване на звено за изпълнение на проекта
  • Кандидатстване за безвъзмездни средства от ELENA
  • Договаряне на безвъзмездните средства с ЕИБ
  • Отчитане на напредъка и управление на договорите по време на изпълнението

Клиент

Екип

Нашите консултанти по проекта

Ролф Бастиансен

Партньор

Свободно владеене на английски и холандски език

Гиел Мертенс

Бъдеща мобилност

Свободно владеене на английски и холандски език

Коментарите са затворени.