ING Енергийна ефективност

Енергийна ефективност и възобновяема енергия за 2100 частни жилищни имота и 50 търговски сгради.

За проекта

Широкомащабна програма за обновяване на енергийната ефективност в цялата клиентска база на ING REF в Нидерландия, която обхваща частни търговски и жилищни сгради. Чрез програмата ELENA ще бъдат обновени до 50 търговски и 2100 жилищни обекта:

  • ЕЕ в търговски сгради (50 сгради, 450 000 м2)
  • ЕЕ и ВЕ в жилищни сгради (2100 жилища, 220 500 м2
  • Обхватът на мерките включва цялата обвивка на сградата (стени, покрив, прозорци) и енергийните услуги (отопление, осветление), както и възможностите за използване на възобновяема енергия, където е подходящо - фотоволтаици и термопомпи.

Като цяло безвъзмездните средства по програмата ELENA ще бъдат използвани за следните задачи:

  • Анализ на пазара (в рамките на портфейла от недвижими имоти на ING)
  • Ангажираност на клиентите, повишаване на осведомеността и подкрепа
  • Предоставяне на енергийни одити и препоръки за мерки за ЕЕ/РЕ
  • Разработване на инвестиционни планове (технически обхват и финансиране)
  • Подкрепа при сключване на договори и изпълнение

Услуги

  • Кандидатстване за безвъзмездни средства от ELENA
  • Договаряне на безвъзмездните средства с ЕИБ

Клиент

Екип

Нашите консултанти по проекта

Ролф Бастиансен

Партньор

Свободно владеене на английски и холандски език

Гиел Мертенс

Бъдеща мобилност

Свободно владеене на английски и холандски език

Коментарите са затворени.