Инвестиции

Допустими инвестиции в градска енергия за финансиране от ELENA

Интелигентни мрежи

Инвестиции за по-интелигентни и по-гъвкави електрически мрежи в градовете и регионите

Районно отопление

Инвестиции за изграждане или модернизиране на нисковъглеродни топлофикационни мрежи, включително комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и електроцентрали на биомаса.

Обществено осветление

  • Интелигентни мрежи
  • Районно отопление
  • Обществено осветление
Екип

Нашите консултанти

Joost van Cruchten

ELENA Енергийна ефективност

Бенедикт Гарднър

ELENA Енергийна ефективност

Предишен проект