Linnade energia

Investeeringud

ELENA rahastamiskõlblikud investeeringud linnaenergiasse

Arukad võrgud

Investeeringud linnade ja piirkondade elektrivõrkude arukamaks ja paindlikumaks muutmiseks

Kaugküte

Investeeringud vähese süsinikdioksiidiheitega kaugküttevõrkude, sealhulgas soojuse ja elektri koostootmise ja biomassi elektrijaamade ehitamiseks või ajakohastamiseks.

Avalik valgustus

  • Arukad võrgud
  • Kaugküte
  • Avalik valgustus
Meeskond

Meie konsultandid

Joost van Cruchten

ELENA Energiatõhusus

Benedict Gardner

ELENA Energiatõhusus

Eelmine projekt