Grootschalige energieneutrale renovaties

Oprichting van een projectuitvoeringseenheid die de renovatie van ten minste 1.400 woningen in de provincie Utrecht zal verzorgen.

Over project

Het investeringsprogramma heeft betrekking op de renovatie van ten minste 1.400 woningen (70 VvE's) in de provincie Utrecht, zodat ze de Nul-op-de-Meter-norm (NOM) of de Bijna-Energienorm (NOM-ready) kunnen bereiken als de upgrade naar de Nul-Energienorm niet mogelijk is. Er wordt dus een energieprestatiecoëfficiënt tussen 0,0 en 0,4 verwacht na renovatie van een gebouw volgens de energieprestatieclassificatie van het Nederlandse gebouw.

De door ELENA gefinancierde activiteiten zullen de ontwikkeling van de projectpijplijn, de noodzakelijke technische studies en de voorbereiding en ontwikkeling van de aanbestedingsprocessen ondersteunen om de energie-efficiënte renovatie van gebouwen met meerdere appartementen uit te voeren. ELENA zal de volgende activiteiten ondersteunen:

- Bewustmaking;

- Snelle scans;

- Diepe scans;

- Aanbestedingsprocedure;

- Controle achteraf

Diensten

  • Ondersteuning voor het opzetten van de projectuitvoeringseenheid
  • Aanvraag voor ELENA-subsidie
  • Onderhandelingen over de subsidie met de EIB
  • Voortgangsrapportage en contractbeheer tijdens de implementatie

Klant

Team

Onze consultants op het project

Rolf Bastiaanssen

Partner

Vloeiend in Engels en Nederlands

Giel Mertens

Mobiliteit van de toekomst

Vloeiend in Engels en Nederlands

Reacties gesloten.