Stedelijke energie

Investeringen

Voor ELENA-financiering in aanmerking komende investeringen in stedelijke energie

Slimme netwerken

Investeringen om de elektriciteitsnetwerken van steden en regio's slimmer en flexibeler te maken

Stadsverwarming

Investeringen in de aanleg of verbetering van koolstofarme stadsverwarmingsnetwerken, met inbegrip van warmtekrachtkoppeling en biomassacentrales.

Openbare verlichting

  • Slimme netwerken
  • Stadsverwarming
  • Openbare verlichting
Team

Onze adviseurs

Joost van Cruchten

ELENA Energie-efficiëntie

Benedict Gardner

ELENA Energie-efficiëntie

Vorig project